Kısa Bilgi

Kuyruklu yıldız hakkında kısa bilgilerKuyruklu yıldız hakkında kısa bilgiler
Kuyrukluyıldızlar Güneş’in çevresinde dönen, kirli dev kartoplarına benzerler ve genellikle onları keşfeden insanların adlarıyla anılırlar. Gezegenlerden çok farklıdırlar. Yörüngeleri çok basık olduğundan zamanlarının büyük bir kısmını Güneş’ten uzakta geçirip çok kısa bir süre için Güneş’e yaklaşırlar. Güneş’e yaklaştıklarında ısınıp eridikleri için gaz ve tozdan oluşan bir kuyruğa sahip olurlar. Bazı kuyruklu yıldızların yörüngeleri çok eğimli olduğundan binlerce yıl boyunca Güneş sisteminin diğer üyelerinden çok aşağıda veya çok yukarıda bulunabilirler. Çoğu kuyruklu yıldızın çapı 10 km’den küçüktür ama bunlar Güneş’e yakın olduklarında çıplak gözle kolayca görülebilirler. Genellikle dağınık, puslu ışık lekeleri olarak gözlenirler. Ara sıra, çok parlak bir kuyrukluyıldız, uzun, gümüş renkli kuyruğuyla göğü boydan boya geçerek ışıldağa benzer bir görüntü sergiler. Bir kuyruklu yıldızın, Güneş çevresindeki dolanma süresine o yıldızın periyodu denir. Dolanma süreleri 3. 3 ile 150 yıl arasında olanlar periyodik kuyruklu yıldızlardır. Dolanmaları binlerce yıl sürebilen diğerleri periyodik olmayanlar diye adlandırılır. periyodik olmayanların ne zaman görüneceğini bilmek olanaksızdır. İngiliz astronom Edmund Halley 1682 yılında gördüğü kuyruklu yıldızı, 1531 ve 1607 yılında ( 76 yıl arayla) görülenlere benzer özellikler gösterdiğini fark etti. Her gelişinde yeni bir kuyrukluyıldız olarak kaydediliyordu. Halley bunların aynı kuyruklu yıldız olduğunu anladı ve yeniden 1758 ‘de görüneceğini tahmin etti. Gerçekten Halley’in 1742 ‘deki ölümünden 16 yıl sonra kuyrukluyıldız yeniden göründü.
Kuyruklu Yıldız, Kuyruklu yıldız nedir, Kuyruklu yıldız ne demek, Kuyruklu Yıldız Hakkında Bilgi, Kuyruklu yıldız hakkında kısa bilgiler, Kuyruklu yıldız hakkında kısa bilgi,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,