Kısa Bilgi

Hentbol Hakkında BilgiHentbol Hakkında Bilgi
Tam boyutlu hentbol sahası, uzun kenarı 40 metre, kısa kenarı 20 metre uzunluğunda olan bir dikdörtgen biçimindedir. Uzun kenarlar hentbol sahasının kenar çizgilerini, kısa kenarlar ise kale çizgisini oluşturur. Hentbol sahası, kale çizgilerine paralel bir orta çizgi ile ikiye bölünen bir oyun sahasından ve iki kale sahasından oluşur. Saha ölçüleri ve zemin bir takımın üstünlüğüne yol açacak bir şekilde değiştirilemez. Emniyet alanı, kenar çizgileri dışından en az 1 metre, kale çizgisi dışından ise en az 2 metre uzaktadır. Kale :üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştirilmiştir. İçten içe 2 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğindedir. Bir üst direkle birbirine bağlanan kale yan direkleri, yere sağlamca tutturulmuştur. Kale direklerinin arka kenarı, kale çizgisinin dış kenarıyla aynı çizgidedir. Yan direkler ve üst direk 8 cm x 8 cm boyutlarında ve aynı maddeden yapılır. Yan direklerin ve üst direğin dört yanı, arka planda da belli olacak şekilde birbirini takip eden iki ayrı renkteki şeritlerle boyanır. Yan direklerle üst direğin birleştikleri yerdeki şeritler aynı renkte ve bitişik olup, her ikisi de 28 cm uzunluğundadır. Diğer şeritler ise 20 cm uzunluğundadır. Kale, topun geriye dönmesini engelleyecek şekilde bir ağ ile donatılmıştır. 9 metre olan serbest atış çizgisi, çizgilerin arasındaki boşlukları 15 cm olan kale sahası çizgisine 3 metre uzakta ve paralel olan kesik bir çizgidir. 7 metre çizgisi; 1 metre uzunluğunda olup, kenar çizgilerinin arasında, tam orta yerde bulunur ve kale çizgisinin arka yüzünden uzaklığı 7 metredir. Bu çizgi, kale çizgisine paraleldir. Kalecinin sınır çizgisi 15 cm uzunluğunda olup, kenar çizgilerinin arasında tam orta yerinde bulunur. Kale çizgisinin arka yüzünden uzaklığı 4 metredir ve kale çizgisine paraleldir. Orta çizgi, iki kenar çizgisinin orta noktasını birleştiren ve sahayı ikiye bölen çizgidir. Orta çizginin her iki yanında 15 cm uzunluğunda, orta çizgiden 4.5 metre uzaklıkta ve her iki takım oyuncularının giriş, çıkışları için düzenlenmiş olan kenar çizgiye paralel çizgilere, değişme çizgileri adı verilir. Hentbol sahasındaki tüm çizgiler sınırladıkları sahayı içine alırlar. Çizgiler çok belirgin biçimde çizilmiş olup 5 cm genişliğindedir. İç kale çizgilerinin kalınlığı, kale direkleri kalınlığında, uygun olarak çizilip 8 cmdir. OYUNCULAR: Hentbol oldukça hızlı oynanan bir spor dalıdır.Her takım bir kaleci ve 6 oyuncu olmak üzere yedi oyuncu ile sahaya çıkar. Bir takım en fazla oniki oyuncudan teşekkül etmiştir. Takımlar kurallara uygun olduğu müddetçe sınırsız oyuncu değiştirme hakkına sahiptir. Oyuncular sahanın istedikleri yerinde oynama hakkına sahiptir. Gol sahası içinde oynama hakkı sadece kaleciye verilmiştir.Hentbol Oyun Kuralları
Top 32 parçalı ve oynanan kategoriye göre farklı boyut ve ağırlıktadır. Bir saha oyuncusu elindeki topla diripling yapabilir, yada aldığı topla 3 adım atabilir ve pas verebilir yada aldığı topla üç adım atıp topu yere birkez çarptırdıktan sonra bir kez daha üç adım atabilir ve sonrasında şut yada pas atabilir.i Yere vurdurarak aldığı yada sürdüğü topu tutup bir kez daha yere vuramaz.. Topa diz altı dahil vücudunun her yeri ile dokunabilir . Kale sahası yalnızca kaleciye ait bir yerdir. Oyuncular bu alana giremez. Kaleciler bu alan içinde topa her şekilde ve tüm vücudu ile müdahale edebilir. Bu alanda duran yada yuvarlanan toplara saha oyuncuları müdahale edemezler. HAKEMLER: Karşılaşma iki hakemle yönetilir. Hakemler sahada biri kale sahası gerisinde, diğeri ise orta sahaya yakın ve eşinin çaprazında durur. Bu hakemler genellikle aralarında belirledikleri zaman aralıklarında, serbest atış, yedi metre yada gol sonrasında pozisyonlarını değiştirirler. Hakem bir oyuncuya en fazla üç kez 2 dakika zaman cezası verebilir. Bu üçüncü kez verilen iki dakikayı oyun gereği diskalifiye izler. Oyun kurallarının belirlediği biçimlerde yapılan hatalar sonucu bu cezaları doğruda diskalifiye ve ihraç olarak da verebilir. Oyuncular bu sürede yedek bankına çıkarak bu sürenin geçmesini bekler ve takım bu esnada eksik oynamaya devam eder. (ihraç edilen oyuncunun yerine kimse giremez)


Hentbolde Pas
Pas yaparken el, topun arkasında olup parmaklar topu kavrar. Kollar açılarak, kol omuzdan geriye alınır. Ayaklar adım durumunda, ayak uçları pas yönünü göstermez. Pas, sağ elle atılıyorsa; sol ayak önde, sol elle atılıyorsa sağ ayak öndedir.

Pas Çeşitleri
1. Temel Pas: Oyunun en önemli ve en emniyetli pası olup aynı zamanda kale atışı olarak da kullanılır. İkiye ayrılır: a. Dayanma adımı:Bu pas şekli uzun mesafelerde kullanılır. Atış, vücudun temel hentbol duruşunda yapılır. b. Dayanma adımsız: Bu pas koşu durumunda ve her oyun pozisyonunda uygulanır. Hareket daha hızlı ancak daha yumuşaktır. 2. Çift El Baş Üstünden İtme Pas: Uygulamada; ayaklar paralel veya adım durumunda olup top, her iki elle baş üzerinde geriye alınır (vücut yay şeklinde) ve kuvvetli bir şekilde elden çıkartılır. 3. Bilekten Pas: Kalça yüksekliğinde tutulan topların en hızlı şekilde takım arkadaşlarına aktarılmasıdır. Top açılmış parmaklarla kavranır, kol yumuşak olarak aşağıya uzatılarak geriye doğru alınır, bir sarkaç gibi öne veya yana uzatılarak pozisyona göre elden çıkartılır. Bu pas şeklinde, sağ elini kullanan oyuncunun sol ayağını öne alması hareketi kolaylaştırır. 4. Arkadan Pas: Vücudu döndürmeden ve ayaklar yön değiştirmeden topu, pozisyon değiştirerek boş sahalara ani dalan oyunculara aktarabilmek için kullanılır. Pas verirken, zamanlama, topun sertliği ve yüksekliği iyi ayarlanmalıdır. Bu pası, çoğunlukla pivot ve oyun kurucular kullanılır. 5. Ense Pas: Az kullanılan bir pas şeklidir. Çoğunlukla yakın atış bölgesinde pivota pas vermek için kullanılır. Top yukarıya kaldırılarak, baş arkasında bileğin içe döndürülmesi ile atış kolunun tersine doğru yapılır. 6. Tek El Yerden Pas: Genellikle, kale çizgisi oyuncularına uygun pozisyonlara göre top aktarabilmek için kullanılan etkili bir pastır. 7. Çift El Göğüsten Pas: Top çift elle göğüs hizasında temel duruşta tutulur, kol ve bilek hareketi ile top elleri terk eder. Pas sonrası kollar gergin, bilekler bükülü olarak yan-yön gösterir ve topu takip eder. 8. Sıçrayarak Pas: Topun tutuluşu ve aktarılışı temel pas ile aynıdır, ancak harekete sıçrama eklenir. Sıçrayarak atış uygulamak mümkün olmadığı zaman top pas şeklinde eş oyuncuya aktarılır. 9. Alttan Pas: Tek yada çift elle uygulanır. Çoğunlukla hızlı hücum ve çapraz geçişlerde kullanılır.TOP TUTMA
Top tutulurken kollar, dirseklerden bükülü olarak topa doğru uzanır. Parmaklar açık ve bombeli olup,başparmaklar topun aradan geçmesine engel olacak şekilde yaklaşık ve birbirine bakar. Başparmak ve işaret parmakları bir üçgen teşkil eder. Topun hızı kolların yumuşak hareketi ve bükülüşü ile frenlenir. Top vücuda doğru çekilerek korunur. Top tutma tekniği,topun geliş yüksekliğine büyük ölçüde bağlıdır. Buna göre: Yüksekten gelen topların tutulması. Baş ve göğüs yüksekliğinden gelen topların tutulması. Kalça yüksekliğinden gelen topların tutulması. Yere yakın ve yerden gelen topların tutulması,diye dört kısımdan oluşur. Top tutmada ; sertlik ,uzaklık ,yön ve yükseklik çok önemlidir. İyi verilmeyen paslarda emniyetli bir tutuş mümkün olmaz. Top tutma alıştırmaları durarak, sıçrayarak ve koşarak pas alıştırmaları ile bağlantılı uygulanır. Top Sürme Top sürme, hareket halindeyken topu oyun kuralları dahilinde bir elle yere vurdurularak götürülmesidir top sürerken el değiştirilebilir. Eğer top bir veya iki elle tutulmuş ise kurallara göre top sürme bitmiştir. Oyuncu 3 saniye içinde topu, kale atışı veya pas şeklinde elinde çıkarmalı. Normal top sürmeden başka, bir de topun bir defa yere vurulup tutulduktan sonra diğer hareketlerin uygulanışı vardır, buna “tip” denir. Top sürerken şu temel noktalar göz önünde tutulmalıdır: 1. Topa vurulmamalıdır. 2. Top vücudun yakınında sürülmelidir. 3. Top sürme ile koşu temposu uyuşmalıdır. 4. Top yukarıdan aşağıya doğru elin bilek hareketi ile itilmelidir. 5. Top kalça yüksekliğinde sürülmelidir. Top Sürme İle İlgili Alıştırmalar 1. Sınırlandırılmış bir alanda çeşitli formlarda top sürme çalışılır. 2. Durarak, çömelik duruşta, dizler üstünde ve oturarak top sürme,engeller arasında top sürme. 3. Karşılıklı gruplarda ve engeller arasından dönerek top sürme 4. Rakiple tam sahada top sürme çalışması. 5. Rakiple slalom top sürme çalışması. 6. Sınırlandırılmış bir sahada 1:1 top sürme çalışması( topun çekilmesi) 7. Karşılıklı çapraz gruplarda top sürme. Alıştırma iki topla ve yarışma şeklinde Uygulanır. 8. Dörtgen dizilişte top sürme.Her köşede bir takım yer alır. Başlama işaretiyle top sürülür ve diğer köşedeki oyuncuya top verilir.

Hentbol, Hentbol nedir, Hentbol Sporu, Hentbol Hakkında Bilgi, Hentbol Oyun Kuralları, Hentbol Sporunun Kuralları, Hentbol oyun kuralları, Hentbol nasıl oynanır, Hentbol kuralları, Hentbol saha ölçüleri, Hentbol sahası, Hentbol Hakkında Genel Bilgi

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,