Kısa Bilgi

Arşın Endaze Okka



Arşın Endaze Okka


Arşın Nedir
Arşın; Eski uzunluk ölçüsü birimidir. Orta parmağın ucundan omuza kadar olan uzunluktur (75.855 cm). Bu değer her zaman aynı olmayıp kullanılan alanlara ve bölgeler göre değişiklikler gösterir. Osmanlılarda dört değişik türü vardır:

Mimar Arşını:
Eski Türk mimarlarının kullandığı ve 75.738 cm uzunluğundaki bir ölçü olup “zira” adlarını da alır. Bu arşın önceleri 60, 1573′den sonra ise her biri 31.572 mm olan 24 “parmak”a bölünmüştür. Aynca parmaklar 12 “hat”a ve her hat 12 “nokta”ya ayrılır.

Çarşı Arşını:
Alışverişlerde kumaş ölçmek için kullanılan, 85 mm’lik 8 urup ve 16 kerrapa bölünen, 22 parmaklı, 68.58 cm’ye eşit uzunlukta bir arşındır.

Yeni Arşın:
1869′da metre karşılığı olarak kabul edilen arşındır. Eski arşınlar demir, çelik ya da tahtadan yapılırdı. Tahtaları oymalı ve bezemeli olurdu. III. Selim döneminde abanoz ağacından bir mimar arşını yaptırılarak ayar işlevi görmek üzere Mühendishâne-i Berri-i Hümayun kitaplığına konuldu. Bu birimin bir yüzü 12 hatlı 24 parmak ve öteki yüzü 10 hatlı 20 parmağa bölünmüş; yarısına da “kadem” adı verilmiştir. Ülkemizde 26 Mart 1931de metre sistemi kabul edilinceye kadar uzunluk ölçümleri arşına göre belirlenmiştir.

Endaze Nedir
Metrenin uzunluk ölçüsü olarak kullanılmasına kadar arşınla beraber kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür.Metre hesabıyla endazenin karşılığı ise 65 cm’dir. Farsça endahten mastarından türetilen “endaz” kelimesinin sonuna bir ha ilâvesiyle küçük arşın mânâsına gelir. Diğer bir anlamı; Bir geminin teknesine biçim veren eğriler ile geminin yan ve üstten görünüş şeklini belirten çizgilere endaze denir. Atatürk Devrimleri ile 1 Nisan 1931'de kaldırılmıştır. Şimdi ise endaze yerine metre kullanılmaktadır.

Okka Nedir
Okkanın diğer bir ismide kiyyedir.Ağırlık ölçü birimi olan kilogram kabul edilmeden önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan eski bir ağırlık ölçüsü birimidir. Şehir ve kasabalara göre ağırlık değeri farklılık göstermekle beraber, genellikle 1282 gram değerinde kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından, 1 Nisan 1931 tarihinde kabul edilen bir kanunla eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilmiş; böylece okka da yürürlükten kalkmıştır. Okka Ölçü Dönüşümleri 1 okka (kıyye) = 400 dirhem = 1282,945 gr (1280 gr) 1 kg = 312,5 dirhem = 0,781257 kıyye (okka) 1 kg = 0 okka + 311 dirhem + 12,5225 kırat 1 tonilato = 1000 kg = 4 çeki + 1 kantar + 37,4 okka 1 batman = 6 okka(kıyye) 1 tonilato = 17 kantar + 31 okka + 183 dirhem
Endaze Okka Arşın, Arşın Endaze Okka, Okka Arşın Endaze, Endaze Nedir, Okka Nedir, Arşın Nedir,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,