Nedir

Eğitim

Kimdir

Sağlık

Rüya Tabirleri

Son Konular

Sümela Manastırı Hakkında Bilgi

Sümela Manastırı Hakkında Bilgi Trabzon’un güneyinde, Ziganalar’ın bir tepesinin yamacına yapışmış bir manastır harabesi vardır. Eteklerinde, ormanlar ile kaplı bir vadinin dibinde, Trabzon’a kadar uzanan Değirmen Deresi’nin kollarından biri akar. Halk buraya kısaca Meryem Ana der. Eski adı ise Sumela Manastırı’dır. Genellikle bu dini tesisin kuruluşunu eski tarihlere çıkarmak isterler. Bu havalinin evvelce Rum ahalisi arasında yaygın ve Trabzon hakkındaki Rumca kitaplarda tekrarlanan kuruluş efsanesine göre manastırın esası güya Theodosius devrinde kurulmuş ve altıncı yüzyılda İmparator Lustinianos devrinde kumandan Belisarios tarafından yeniden yapılmış idi. Sümela Manastırı Hakkında Geniş Bilgi Sümela Manastırı, Sümela Manastırı Nerede, Sümela Manastırı Tarihçesi,  Devamını oku →

Amortisman ne demek

Amortisman ne demek Amortismanın Tanımı: Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir. İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir. Amortisman Ayırma Şartları: – İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması – Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması – Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması – İktisadi kıymetin değerinin 680 TL’yi ( 2010 yılı için ) aşması Güncel amortisman sınırları VUK’un 315. maddesine göre mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca iktisadi kıymetlerin... 

Genişletilmiş Kasko Nedir

Genişletilmiş Kasko Nedir ”Genişletilmiş Kasko” seçeneğiyle de söz konusu risklerin tamamından korunabileceği gibi ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek diğer risklerden de korunabilecek. ”Dar kasko” seçeneğiyle ise söz konusu teminat gruplarından yalnızca bir kısmından yararlanılabilecek. ”Tam Kasko” seçeneğiyle ise sigortalılar, aynı ”Genişletilmiş Kasko”da olduğu gibi risklerin tamamından korunabilecek ve ayrıca, genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerin bir kısmı için değil, tamamı için teminat sahibi olabilecek. ”Kasko” seçeneği ile aracın yanması, çalınması veya araç parçalarının çalınması, karayolu yada demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, üçüncü kişilerin kötü niyetle yol açtığı zararlar gibi çeşitli durumlar için teminat alabilecek. Vatandaş, hangi teminatı tercih ettiyse, poliçe başlığı en az 16 punto... 

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim