Nedir

Eğitim

Kimdir

Sağlık

Rüya Tabirleri

Son Konular

TBMM Görevleri ve Yetkileri

TBMM Görevleri ve Yetkileri Türkiye Cumhuriyeti’nin 23 Nisan 1920′de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108′nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Egemenlik, kayıtsız şartsız Millete ait olup, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılır. Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM tarafından kullanılır ve bu yetki devredilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi 81 ilden, toplam 85 seçim çevresinden doğrudan doğruya seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Anayasanın 87. maddesinde TBMM’nin görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde sayılmıştır: •Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, •Bakanlar... 

Hamilelik Testi Nasıl Yapılır

Hamilelik Testi Nasıl Yapılır Gebelik testi, hastanede, laboratuvarda, klinikte veya doktor nezaretinde de yapılabilir. Bunun için de ideal olan ortalama 1 haftalık bir adet gecikmesidir. Gebelik Testi adetin gecikmesinden 1 hafta sonrasında yapılırsa anlamlı sonuçlar verebilir. Özellikle adetin gecikmesinden 10 gün sonrasında evde yapılan gebelik testleri, usulüne uygun yapıldığı takdirde % 90 ve üstü doğru sonuç vermektedir. Doktor tarafından genellikle kanda yapılan gebelik testleri istenir. Bu teste ise Beta HCG testi denir. Hızlı ve kesin sonuç verdiğinden, Beta HCG testi oldukça güvenilirdir. Kanda yapılan B-HCG testi çok duyarlı bir testtir adet günü geçmeden anında sonuç verir. Evde yapılan idrar testi, HCG adı verilen hamilelik hormonunun idrarda bulunup bulunmaması temeline dayanan bir testtir. HCG oranı 20 Mİ üstündeyse sonuç pozitif çıkar. Yani hamile olduğunuz çıkar. Sabahları idrar daha konsatre olduğu için sabah yapılacak... 

Kaolen Nedir

Kaolen Nedir 1) Belli ortam ve koşullarda, yeraltı ve yerüstü sularının veya termal eriyiklerin andezit, dasit, porfir gibi volkanik kayaçları bozuşmaya uğratması (alterasyon) sonucu oluşan aluminyum-hidrosilikat bileşiminde bir hammadde. Yeraltı sularının ve asit bünyeli termal eriyiklerin etkisi ile alkalili silikatlardan olan feldispatlar alkali metallerini (K toprağa geçer, Na ise su ile götürülür) ve kısmen de silislerini kaybederler ve bileşimlerine su alarak yeni bir mineral, kaolinit durumuna geçerler. Kaolenler, 2 H2 O, Al2 O3, 2 Si O2 gibi bir kompozisyona sahip sulu aluminyum silikatlardır. Kaolenleşme olayına feldispatlarla birlikte bulunan kuars, mika ve demirce zengin bazı mineraller de katılırlar. 2) Çin kili 3) Porselen kili. Saf kaolen’in ergime derecesi 1.760°C ‘dir. Kaolene belirli oranlarda feldispat ve kuars katılarak öğütme ve çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle porselen imal edilir. a- Kaolen, kağıt sanayiinde selülozdan... 

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim