Nedir

Eğitim

Kimdir

Sağlık

Rüya Tabirleri

Son Konular

Türkçülük ne demek

Türkçülük ne demek Özellikle Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlıcılık akımının başarısız olması, boşluğu dolduracak milleti bir arada tutacak yeni ve farklı bir ideolojiye ihtiyaç duyulması. Türkçülüğün Amacı Osmanlı bayrağı altında bilinçsiz bir şekilde yaşayan Türkleri Millî bir duygu ile bilinçlendirmek, milliyetini idrak ettirmek. Türk milletini İslam beynelmilliyetine kuvvetli bir unsur olarak yeniden sokmak. Türkçülüğün Temel Düşüncesi Türklük, milleti ayakta tutabilecek tek güçtür. TÜRKÇÜLÜK Türkçü; Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarda Osmanlıcılık, İslamcılık akımları karşısında Türklük duygusunu savunanlara denirken; Türkçülük, Türkçülerin ilkelerine dayanan akım, “Pantürkizm” anlamlarında kullanılmıştır. 20 yüzyıl edebiyatımızı hemen bütünüyle etkileyen Türkçülük akımı, ulusal edebiyatımızın doğup gelişmesini sağlar. Fransız devriminin yarattığı... 

Maddenin ayırt edici özellikleri

Maddenin ayırt edici özellikleri İki maddenin aynı ya da farklı maddeden mi yapıldığını anlamak için birtakım özellikleri araştırmak gerekir. Bunlar maddenin ayırt edici özellikleridir. Maddenin ayırt edici özellikleri şekle, biçime ve miktara bağlı olmayıp, maddenin cinsine bağlıdır. 1) Öz kütle (yoğunluk) 2) Erime noktası ve kaynama noktası 3) Çözünürlük 4) Sıcaklıkla genleşme 5) Esneklik 6) İletkenlik MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Doğada birbirindenden farklı sayısız miktarda madde vardır. Kütle ve hacim maddelerin, ölçülebilen ortak özellikleridir. Maddelerin kendine özgü özellikleri de vardır. Maddelerin rengi, kokusu, tadıve şekli birbirinden ayrı olabilir. Tadına, kokusuna ve şekline bakarak ayırt edebileceğimiz meaddeler vardır. Limonun tadı ve portakalın tadı birbirinden farklıdır. Tuz ve şekeri birbirinden ayırtetmek için tadına bakılabilir. Ancak her maddeyi tanımak ve diğerlerinden ayırmak için... 

Cuma Namazı Hakkında Bilgi

Cuma Namazı Hakkında Bilgi Cuma günü onaltı rek’at namaz kılınır. Bunun iki rek’atını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır. Cum’a namazı farz olmak için iki türlü şartı vardır: 1 – Edâ şartları, 2 – Vücub şartları. Edâ şartlarından biri noksan olursa namaz kabûl olmaz. Vücub şartları bulunmazsa kabûl olur. Edâ, ya’nî Cuma namazının sahîh olması için şartları yedidir: 1 – Namazı şehirde kılmak (Şehir: Cemâati en büyük camiye sığmayan yer demektir.) 2 – Devlet reisinin veya vâlinin izni ile kılmak. Bunların tayin ettiği hatib, kendi yerine başkasını vekil edebilir. 3 – Öğle namazının vaktinde kılmak. 4 – Vakit içinde hutbe okumak. Âlimler, Cum’a hutbesini okumak, namaza dururken (Allahü ekber) demek gibidir dedi. Ya’nî iki hutbeyi de, yalnız Arapça okumak lâzımdır. Hatib efendi, içinden Eûzü okuyup, sonra yüksek sesle, hamd ve senâ ve kelime-i şehâdet, salât-ü selâm... 

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim